Pagsubok

Pagsubok

Pagsubok
August 1, 2009-fromy my i.ph blog

Ang buhay ay napakaraming pagsubok. Paminsan-minsan may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay. May kanya-kanyang pangarap at paghihinagpis. Ang mga bagay na ito ay siyang nagbibigay daan sa kung saan tayo patungo.

Minsan napakahirap intindihin ng mga ito, napakakumplikado. Minsan parang ang dali nating sumuko. Nakakaramdam tayo ng labis na takot at kung minsan naman ay nakukulong tayo sa loob ng mga kaganapan sa paligid na para bang kayhirap huminga.

Ang masasabi ko lang mga pagsubok lamang yan! Kung gugustuhin mo ay kaya mong labanan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s